VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99  Tìm Nâng Cao
Lựa chọn theo đầu số

STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 035.336.69.69 3,000,000 sim so dep Viettel 0353366969 Đặt mua
2 0348.23.86.86 3,000,000 sim so dep Viettel 0348238686 Đặt mua
3 0372.899.886 3,000,000 sim so dep Viettel 0372899886 Đặt mua
4 0398.669.969 3,000,000 sim so dep Viettel 0398669969 Đặt mua
5 0377.55.96.96 3,000,000 sim so dep Viettel 0377559696 Đặt mua
6 0348.15.86.86 3,000,000 sim so dep Viettel 0348158686 Đặt mua
7 0348.30.86.86 3,000,000 sim so dep Viettel 0348308686 Đặt mua
8 0362.11.98.98 2,900,000 sim so dep Viettel 0362119898 Đặt mua
9 0344.88.69.69 2,900,000 sim so dep Viettel 0344886969 Đặt mua
10 035.998.96.96 2,900,000 sim so dep Viettel 0359989696 Đặt mua
11 035.991.96.96 2,800,000 sim so dep Viettel 0359919696 Đặt mua
12 036.858.96.96 2,800,000 sim so dep Viettel 0368589696 Đặt mua
13 0368.56.96.96 2,800,000 sim so dep Viettel 0368569696 Đặt mua
14 036.505.8989 2,800,000 sim so dep Viettel 0365058989 Đặt mua
15 035.339.98.98 2,800,000 sim so dep Viettel 0353399898 Đặt mua
16 0358.11.69.69 2,800,000 sim so dep Viettel 0358116969 Đặt mua
17 039.585.96.96 2,800,000 sim so dep Viettel 0395859696 Đặt mua
18 0379.866.799 2,800,000 sim so dep Viettel 0379866799 Đặt mua
19 03.5559.98.98 2,800,000 sim so dep Viettel 0355599898 Đặt mua
20 0386.30.6668 2,700,000 sim so dep Viettel 0386306668 Đặt mua
21 0389.93.9669 2,700,000 sim so dep Viettel 0389939669 Đặt mua
22 0357.33.8886 2,700,000 sim so dep Viettel 0357338886 Đặt mua
23 03.5558.96.96 2,700,000 sim so dep Viettel 0355589696 Đặt mua
24 0339.585.111 2,700,000 sim so dep Viettel 0339585111 Đặt mua
25 08292.4.8686 2,700,000 sim so dep VinaPhone 0829248686 Đặt mua
26 0339.515.111 2,700,000 sim so dep Viettel 0339515111 Đặt mua
27 0367.85.8886 2,700,000 sim so dep Viettel 0367858886 Đặt mua
28 0373.00.8886 2,700,000 sim so dep Viettel 0373008886 Đặt mua
29 0377.93.8886 2,700,000 sim so dep Viettel 0377938886 Đặt mua
30 0396.03.8886 2,700,000 sim so dep Viettel 0396038886 Đặt mua
31 035.889.96.96 2,700,000 sim so dep Viettel 0358899696 Đặt mua
32 0359.92.96.96 2,700,000 sim so dep Viettel 0359929696 Đặt mua
33 035.919.96.96 2,700,000 sim so dep Viettel 0359199696 Đặt mua
34 035.909.96.96 2,700,000 sim so dep Viettel 0359099696 Đặt mua
35 035.929.96.96 2,700,000 sim so dep Viettel 0359299696 Đặt mua
36 0398.996.986 2,600,000 sim so dep Viettel 0398996986 Đặt mua
37 0356.90.96.96 2,600,000 sim so dep Viettel 0356909696 Đặt mua
38 0364.88.96.96 2,600,000 sim so dep Viettel 0364889696 Đặt mua
39 0398.688.969 2,500,000 sim so dep Viettel 0398688969 Đặt mua
40 0376.55.98.98 2,500,000 sim so dep Viettel 0376559898 Đặt mua
41 0985.11.44.00 2,500,000 sim so dep Viettel 0985114400 Đặt mua
42 0984.77.11.00 2,500,000 sim so dep Viettel 0984771100 Đặt mua
43 03.9869.8969 2,500,000 sim so dep Viettel 0398698969 Đặt mua
44 0389.06.96.96 2,500,000 sim so dep Viettel 0389069696 Đặt mua
45 0985.44.77.00 2,500,000 sim so dep Viettel 0985447700 Đặt mua
46 0387.66.96.96 2,500,000 sim so dep Viettel 0387669696 Đặt mua
47 0399.00.6686 2,500,000 sim so dep Viettel 0399006686 Đặt mua
48 0396.20.6668 2,500,000 sim so dep Viettel 0396206668 Đặt mua
49 0386.03.8886 2,500,000 sim so dep Viettel 0386038886 Đặt mua
50 03.7333.8111 2,500,000 sim so dep Viettel 0373338111 Đặt mua
51 039.505.98.98 2,400,000 sim so dep Viettel 0395059898 Đặt mua
52 035.338.98.98 2,400,000 sim so dep Viettel 0353389898 Đặt mua
53 0844.82.28.28 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0844822828 Đặt mua
54 0386.989.699 2,400,000 sim so dep Viettel 0386989699 Đặt mua
55 0377.86.98.98 2,400,000 sim so dep Viettel 0377869898 Đặt mua
56 0375.999.689 2,400,000 sim so dep Viettel 0375999689 Đặt mua
57 0375.888.186 2,400,000 sim so dep Viettel 0375888186 Đặt mua
58 0844.82.28.82 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0844822882 Đặt mua
59 0375.866.889 2,400,000 sim so dep Viettel 0375866889 Đặt mua
60 0386.59.96.96 2,400,000 sim so dep Viettel 0386599696 Đặt mua
61 0833338004 2,400,000 sim so dep VinaPhone 0833338004 Đặt mua
62 03.4293.4293 2,300,000 sim so dep Viettel 0342934293 Đặt mua
63 0396.959.686 2,300,000 sim so dep Viettel 0396959686 Đặt mua
64 0366.85.96.96 2,300,000 sim so dep Viettel 0366859696 Đặt mua
65 037.3379.111 2,300,000 sim so dep Viettel 0373379111 Đặt mua
66 03.8669.8969 2,300,000 sim so dep Viettel 0386698969 Đặt mua
67 0376.599.889 2,200,000 sim so dep Viettel 0376599889 Đặt mua
68 035.875.8868 2,200,000 sim so dep Viettel 0358758868 Đặt mua
69 035.968.9998 2,200,000 sim so dep Viettel 0359689998 Đặt mua
70 035.875.8886 2,200,000 sim so dep Viettel 0358758886 Đặt mua
71 0375.87.8886 2,200,000 sim so dep Viettel 0375878886 Đặt mua
72 03.898.33386 2,200,000 sim so dep Viettel 0389833386 Đặt mua
73 0386.93.9996 2,200,000 sim so dep Viettel 0386939996 Đặt mua
74 036.876.96.96 2,200,000 sim so dep Viettel 0368769696 Đặt mua
75 037.595.8886 2,200,000 sim so dep Viettel 0375958886 Đặt mua
76 0849.95.59.95 2,200,000 sim so dep VinaPhone 0849955995 Đặt mua
77 0385.76.96.96 2,200,000 sim so dep Viettel 0385769696 Đặt mua
78 09666696.74 2,200,000 sim so dep Viettel 0966669674 Đặt mua
79 0966669.581 2,200,000 sim so dep Viettel 0966669581 Đặt mua
80 0332.505.111 2,200,000 sim so dep Viettel 0332505111 Đặt mua